THPT Quốc gia 2018: Đồng Nai có 180 điểm liệt môn Lịch Sử

Năm nay, điểm thi môn Lịch sử nhìn chung rất thấp. Trong khi đó, môn Giáo dục công dân được thí sinh đánh giá là nhiều câu rối rắm khó hiểu lại có điểm cao bất ngờ.

Sau TP.HCM, Đồng Nai là tỉnh tiếp theo có thống kê về điểm thi THPT Quốc gia 2018 của các thí sinh.

Môn Lịch Sử chỉ có 12,76% thí sinh trên 5 và 87,24% thí sinh bị điểm dưới 5 và có tới 180 thí sinh nhận điểm dưới 1. Môn này chỉ có 9 bài từ 9 điểm trở lên, trong đó có một bài đạt từ 9,5.

Tỷ lệ bài thi nhận điểm dưới 5 cụ thể như sau: môn Ngữ văn có 48,73%; Sinh học 66,34%; Địa lý 32,75%; Giáo dục công dân 2,89%; Toán 45,75%; Vật lý 43,57%; Hóa học 50,16%.

Thấp hơn cả TP. HCM, tỉnh này chỉ có hơn 87% thí sinh điểm dưới 5 và 180 điểm liệt môn Lịch Sử
Thấp hơn cả TP. HCM, tỉnh này chỉ có hơn 87% thí sinh điểm dưới 5 và 180 điểm liệt môn Lịch Sử

 

Toàn tỉnh Đồng Nai có 5 bài thi điểm 10, trong đó có 2 bài Ngoại ngữ và 3 bài Giáo dục công dân.

Có 107 bài thi từ 9,5 điểm trở lên: 11 bài môn Ngoại ngữ, 1 bài môn Lịch Sử 1 bài, 2 bài môn Địa Lý, 91 bài Giáo dục công dân, 1 bài Hóa học và 1 bài và Sinh học.

Có 667 bài thi điểm từ 9 trở lên. Trong đó môn Ngữ văn 8 bài, Ngoại ngữ 90, Lịch sử 9, Địa lý 17, Giáo dục công dân 517, Toán 3, Vật lý 6, Hóa học 11 và Sinh học 6.

Trước đó, đối với môn thi Lịch Sử tại TP HCM cũng nhận kết quả thấp kỷ lục, có tới 80,9% thí sinh dưới 5 điểm. Chỉ có 19,1% thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên. Điểm 8 và trên 8 rất hiếm hoi. Chỉ có 1 thí sinh đạt 9.75 và không có điểm 10.

Theo Kenh14.vn